Akademi Përkujtimore

Akedemi përkujtimore Mehmet Pashë Deralla

Ditën e shtunë 10 nëntor 2012

Kopenhagë
Rønnegade 5
2100 Kbh Ø


Këtu do të mbahet edhe ekspozitë me piktore shqiptarë. Piktorë të interesuar mund të paraqiten në email info@shkshd.dk dhe të sjellin pikturat me 9 nëntor 2012 ora 18.00 në të njëjtën adres.

Comments are closed