ANËTARËSIA VJETORE PËR 2011

ANËTARËSIA VJETORE PËR 2011

Të nderuar anëtarë të SHKSHD

Anëtarësia vjetore për 2011 do të jetë njësoj sikur në vitin e kaluar, ku çdo person do të paguajë 1 DKK në ditë, dmth 365 DKK në vjet për person.

Çeqet për anëtarësinë vjetore për 2011 u janë lëshuar anëtarëve nëpërmjet shërbimit PBS. Shërbim PBS është më lirë, më i shpejt dhe më mirë për shumë arsye tjera.

Për informata tjera mund lajmeroheni te zyra e SHKSHD çdo të diel nga ora 11.00 - 12.00 ose në email: info@shkshd.dk

 

ME NDERIME

KRYESIA E SHKSHD

Ofertë pune

Ofertë pune

Kryesia ka vendosur që anëtaret e gjinisë femërore të SHKSHD, një ditë në javë të kenë në disponim gjitha lokalet e SHKSHD për aktivitetet e tyre fetare dhe të tjera.

Për këtë duhet një grua që di të ligjërojë dhe të mbajë mësim fetar dhe të dijë të organizojë atë.

Kush është e interesuar apo kush njeh ndonjë grua shqiptare që mund ta kryejë këtë detyrë mund lajmerohet te kryesia ose ne email: info@shkshd.dk .

 

ME NDERIME

KRYESIA E SHKSHD